Copy of Registrering hos Sjøfartsdirektoratet

Gratulerer, du har bestått!

For å fullføre kurset må du registreres direkte inn til Sjøfartsdirektoratet.

Har du et personnummer kan du skrive det inn i feltet nedenfor som sender det direkte til Sjøfartsdirektoratet. Dette blir sjekket mot fødselsnummeret hentet fra Vipps-kontoen du er logget inn med.

Har du ikke et slikt nummer må du sende oss D-nummer (hvis du har det) og fullt navn. Du kan bruke kontaktskjemaet under.

Selvregistrering

dba749b009
/* Overstyrre CSS så knappen faktisk blir grået ut når knappen er disabled. */ #btnOppgi[disabled] { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; } /* Fjerne “avslutt” frem til bruker har trykket */ /* #avslutt { display: none; } */
Skriv inn et gyldig fødselsnummer. Feks. 22067612345.
let txtResponse = document.getElementById(‘txtResponse’); let txtNummer = document.getElementById(‘txtNummer’); let btnOppgi = document.getElementById(‘btnOppgi’); let regex1 = /^(0[1-9]|[1-2][0-9]|31(?!(?:0[2469]|11))|30(?!02))(0[1-9]|1[0-2])(d{2})(.?)(d{5})$/; // Fødselsnummer. Feks 22067612345, http://fnrinfo.no/verktoy/finnlovlige.aspx let regex2 = /^([1-9][1-9]|[1-2][0-9]|31(?!(?:0[2469]|11))|30(?!02))(0[1-9]|1[0-2])(d{2})(s?)(d{5})$/; // D-nummer. Feks 41018512345 // La kun tall skrives i input-feltet function isNumberKey(evt) { var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode if (charCode > 31 && (charCode 57)) return false; return true; } // Sjekke om tekstfeltet inneholder gyldig fødselsnummer eller D-nummer txtNummer.addEventListener(‘input’, function() { // Hvis input matcher regex, aktiver submit-knapp if (regex1.test(txtNummer.value) || regex2.test(txtNummer.value)) { btnOppgi.disabled = false; txtResponse.textContent = “Gyldig nummer. Trykk ‘Oppgi’ for å sende.”; } else { btnOppgi.disabled = true; txtResponse.textContent = “Skriv inn et gyldig fødselsnummer. Feks. 22067612345.”; } }); // Hvis knapp trykker, send API-request og vis “avslutt” // https://kurs.sailon.no/wp-json/kursreg/v1/reg/?P18020084592 document.getElementById(‘formNummer’).addEventListener(‘submit’, function(event) { document.getElementById(‘avslutt’).style.display = ‘block’; event.preventDefault(); fetch(‘https://kurs.sailon.no/wp-json/kursreg/v1/reg/’, { method: ‘POST’, credentials: ‘include’, headers: { ‘Content-Type’: ‘application/json’, ‘X-WP-Nonce’: document.getElementById(‘kursreg_nonce’).innerText, }, body: JSON.stringify({ varPersonID: txtNummer.value }) }) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.message) { txtResponse.textContent = data.message; } else { txtResponse.textContent = JSON.stringify(data); } }) .catch(error => { console.error(‘Error:’, error); txtResponse.textContent = “FEIL: “.JSON.stringify(error); }); }); <!– HTML-kode for "avslutt"-knapp –>