Dette er delemne 3 av kapittel 1. I dette emnet skal vi se på på båtens stabilitet og hva som gjør den sjødyktig.

Les mer

La oss snakke litt om sikkerhet… Sikkerhet er nøkkelen til å ha det gøy på vannet, så det er viktig å ta ekstra forholdsregler og planlegge godt for å sikre en uforglemmelig dag på sjøen.

Les mer

Velkommen til ditt første delemne! Vi begynner først med det helt grunnleggende om, båten. Naviger deg gjennom denne delen, så venter det en quiz på når du er ferdig. Du må bestå quizen med 100% for å komme til neste delemne.

Les mer

Bra jobba! Velkommen til delemne nr. 2 I denne delen skal vi de på CE-merking av båter, og hvilke type havområde, bølgehøyde og vind båtene er konstruert for å ferdes i.

Les mer

Lets talk about safety… Safety is key to having fun on the ocean, and it is usually just those extra precautions that ensures an unforgettable day out on sea, however if you forget that, it could be a day you want to try to forget. So lets make sure we remember all this, so that…

Les mer

This here is topic 3 of lesson 1. In this topic we are going to take a look at the stability of the boat. Make sure you know the sides of your boat well (starboard, portside, bow, and stern). Also pay attention to the terminology section, this is helpful to understand.

Les mer

Eyyy, good job on the last topic, welcome to your second topic. Here we will be going into a little bit more detail about the different types of boats so that you are familiar with them. Its not to difficult, but important to know for when you begin to navigate boats yourself!

Les mer

Welcome to your first topic! We are going to start off with the basics. The boat. Simply navigate through the slides and then take the quiz at the end.

Les mer

Welcome! We are so happy that you are here. We are going to start off with a short intro where you will get information about the course and the exam.

Les mer

This is the final topic for the lesson! Lets go! This is the last topic and its all about our environment, laws, insurance, and etiquette. Important things to know, but not always as easy to remember when you are eager to have some fun.

Les mer