D5L Fritidsskipperkurs

D5L Fritidskipperkurs i hele Norge, når du vil og hvor du vil

Vi jobber nå med et helt nytt konsept med D5L som et kombinert nettkurs og samlinger.

Nettkurset kommer i 6 moduler, komplett med undervisning og oppgaver du jobber med når og hvor det passer deg, på PC, nettbrett eller fra mobilen - så fremt du ikke trenger plass til ett større kart eller annet.

Samlingene vil gå over 2 langhelger, eller 6 ettermiddager. For å kvalifisere for samlingene må du ha gjennomført hele modulen meg oppgaver på nettkurset.

I tillegg legger vi opp til 1 dag og en ettermiddag/kveld for praksis i større fritidsbåt på 2x8 timer praksis på navigasjonsinstrumenter, nattseilseilas og praktisk båtføring av store båter. Praktisk utsjekk tilbys dag 3 for dere som ikke kan dokumentere 3 års fartstid/disponering av fritidsbåt over 8 meter.

Eksamen tar dere etter hver samling.

Så raskt vi har fått godkjennelsen fra Sdir i orden vil vi sette sette opp mulighet for bestiliing og påmelding til nettkurs og samlinger her. Frem til da kan dere registrere deres interesse her på d5l@sailon.no

D5L kan også brukes for deg som trenger Fiskeskipper klasse C og D6.

Etter endt D5L vil du få tilbud om å ta D5LA Wordwide.

Vi vil på sikt også kunne tilby D5 kystskiper som ett tillegg for dere som trenger dette.

Alle våre D5L kurs er bygd opp med hvert fag som egne moduler, med del-eksamen kort tid etter. Dersom eksisterende kursplan ikke passer inn i din hverdag er det mulig å dele dette opp slik at man får dette til.

 

Bruk kontaktskjema eller epost d5l@sailon.no for påmelding eller om det er noe du lurer på, eller ring oss på 94 00 21 01.

 

D5L Fritidskipperkurs informasjon

Kurset går over 120 skoletimer og fører frem til ett sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart * og inneholder følgende hovedemner:

•  Navigasjon
•  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
•  Navigasjonsmidler – praksis ombord
•  Sjøveisregler og brovakthold
•  Skipslære
• Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner) **
•  Teknologi/Motorlære
•  Håndtering av fartøy – praksis ombord

*
Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

**Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 60 timer – som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer. Dette gjør også at du kan konverete ditt D5L sertifikat til Fiskeskipper klasse C og D6 , samt føre båter i næring, som passasjerberfordring opp til 12 passasjerer med påbygning med Passasjer og Krisehåndtering + minimum VHF kurs.

Priser: Vi har foreløpig ikke satt opp priser for kurset enda. Det blir annonsert når vi legger ut de første datoene.

Eksamen: Denne består av skriftlig prøve etter avsluttet emne – totalt 6 eksamener.For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt.

Fartstid: 
For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

  • Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.

  • Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.
  • eller Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk – NMKS har slik godkjenning.

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat, sjekk www.sjøfartsdir.no  for priser og mer informasjon.

Verifisering av rettigheter inntil 24 meters lengde:
Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av fritidsbåtskippersertifikat laste ned en bekreftelse for dokumentasjon på like rettigheter som innehavere av fritidsskippersertifikat. Klikk her

Det er mulig å gå videre til D5LA, samt konvertere D5L sertifikatet hos oss til D5 dersom det er ønskelig.

Vi samarbeider med NMKS som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet på våre D5L Fritidsskiperkurs.

Vilkår
Vi følger samme vilkår for påmelding som NMKS. Det vil blant annet si at vi tar forbehold om å gjennomføre kurs som har for få påmeldte til at det er mulig å gjennomføre kurset, eller ved andre omstendigheter som er utenfor NMKS og Sail On sin kontroll.