Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dette er kurset du må gjennomføre før du kan melde deg opp til den praktiske delen av kurset.

Det er kun mulig å gjennomføre kurset steg for steg. Kurset er bygget opp av korte men innholdsrike leksjoner som kan tas når det passer deg. Vi anbefaler at du tar deg tid til å ta minimum 1 del per kveld.

Etter du har gjennomført hele kurset må du ta en prøve. Du får 30 flervalgsoppgaver hvor du må ha 90% riktig. Det vil si; maksimalt 3 feil. Mer info kommer før du starter prøven

Hvis du ikke består eksamen før du møter opp på praktisk del må du i hvert fall ha gjennomgått hele kurset. Du vil ikke få utstedt høyhastighetsbevis hvis du ikke har bestått eksamen.